Ingen! Filmene fra Tesla-Protect er skåret til millimeter og passer præcist. Det er ikke nødvendigt at bruge en kniv.