Returpolitik

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig navngivet tredjemand, som ikke er transportøren, tog varerne i besiddelse;

For at udøve din fortrydelsesret skal du fortælle os:
“Tesla-Protect”
DynamiLED GmbH
Theobaldgasse 5/8
1060 Wien, Austria
office@tesla-protect.at

ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular til dette, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, skylder vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du vælger en anden type levering end den billigste, vi tilbyder.
har valgt standardlevering) straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din annullering af denne kontrakt.
Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig;
under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Hvis produkter returneres beskadigede (f.eks. beskyttelsesfilm fjernet, ridset), og varerne ikke længere kan videresælges som “nye”, skal du betale for det tilsvarende værditab.

Eksempel fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og
send det tilbage)
“Tesla-Protect”
DynamiLED GmbH
Theobaldgasse 5/8
1060 Wien, Austria
office@tesla-protect.at

Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*)
Køb af følgende varer (*)/levering af følgende service (*)
–Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Navn på forbruger(e)
– Forbrugerens/forbrugernes adresse
– Forbrugerens underskrift (kun hvis meddelelsen er på papir)
-Dato
(*) Det ikke gældende overstreges.