Generelle forretningsbetingelser (GFB)

1.Gældende område
Følgende Generelle forretningsbetingelser (CFB) gælder for alle kontrakter, der indgås mellem operatøren af ​​butikken “Tesla-Protect” (herefter kaldet “udbyderen”) og kunden (herefter kaldet “kunden”). Afvigende, modsigende eller supplerende vilkår fra kunden bliver ikke en del af kontrakten, selv hvis de er kendt, medmindre deres gældighed udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

2. Kontraktspartner
Købsaftalen indgås med udbyderen “Tesla-Protect” – DynamiLED GmbH.

3. Tilbud og kontraktsindgåelse
Tilbuddene fra udbyderen i online-butikken er uforpligtende og kan ændres. Kunden har mulighed for at vælge produkter fra udbyderens sortiment og lægge dem i indkøbskurven. Ved at sende ordren afgiver kunden et bindende tilbud om at købe de varer, der er i indkøbskurven. Udbyderen vil bekræfte modtagelsen af kundens ordre øjeblikkeligt. Bekræftelsen udgør ikke en accept af tilbuddet. Udbyderen forbeholder sig ret til at acceptere kundens tilbud inden for 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Kontrakten indgås, når udbyderen accepterer kundens tilbud.

4. Fortrydelsesret
Kunden har en fortrydelsesret. Detaljerne er beskrevet i udbyderens fortrydelsesret.

5. Priser og forsendelsesomkostninger
Alle priser er endelige priser og inkluderer moms. Der kan pålægges forsendelsesomkostninger. De nøjagtige forsendelsesomkostninger vises for kunden i bestillingsprocessen.

6. Betaling
Betalingen foregår via de betalingsmetoder, der tilbydes ved kassen. Generelt foretages forsendelsen efter betaling. Der kan være undtagelser i enkelte tilfælde.

7. Ejendomsforbehold
Indtil fuld betaling forbliver varen ejendom for udbyderen.

8. Garanti og ansvar
De lovmæssige garantiretigheder gælder. Udbyderen er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering af varen.

9. Databeskyttelse
Udbyderens databeskyttelsesbestemmelser kan ses på butikkens hjemmeside.

10. Slutbestemmelser
Hvis en bestemmelse i disse betingelser er ugyldig eller bliver ugyldig, påvirker det ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse træder en bestemmelse i kraft, som kommer økonomisk tættest på formålet og meningen med den ugyldige bestemmelse.

Østrigs lov gælder. Anvendelsen af FN’s købelov er udelukket. Hvis kunden er en købmand, en juridisk person i offentlig ret eller et offentligt retligt særfond, er vores forretningssted retssted for alle tvister i kontraktsforhold mellem kunden og os.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse betingelser til enhver tid og uden angivelse af årsager. Ændringerne vil blive meddelt kunden senest to uger før ikrafttrædelsen via e-mail. Hvis kunden ikke protesterer mod gyldigheden af de nye betingelser inden for to uger efter modtagelse af e-mailen, anses de ændrede betingelser for accepteret af kunden. Vi vil især gøre opmærksom på betydningen af denne frist i den e-mail, hvor ændringerne meddeles.

Sidst opdateret: 10.04.2023