Ja! Når du vil sælge din bil, vil lakken under folien se lige så godt ud som den dag, folien blev påført. Gensalgsværdien vil derfor have en tendens til at være højere end for en bil, der ikke var pakket ind.
Selvom du ikke planlægger at sælge din Tesla, sparer du dig selv for besværet med at reparere (ommale, udskifte) beskadigede komponenter.