Hvis installeret korrekt, mindst 5 år. Stærke mekaniske påvirkninger eller permanent, ensidig sollys (parkeringsadfærd) kan dog beskadige PPF’en og forkorte dens levetid. Vi anbefaler at fjerne og udskifte beskadigede PPF’er omgående.